Advertentie
Advertentie

Industrielanden lenen minder dan vorig jaar

(tijd) - De industrielanden zullen dit jaar minder geld lenen omdat de overheidstekorten afnemen. De uitgifte van staatsobligaties door 13 belangrijke industrielanden vermindert in 1997 tot 1.457 miljard dollar tegenover 1.544 miljard dollar in 1996. Ook de Belgische overheid zal iets minder lenen. Een en ander voorspelt de Amerikaanse bank JP Morgan in haar studie 'Issuance 1997'.Het totaal overheidstekort van de dertien industrielanden zakt met een kwart tot 485 miljard dollar. Maar de waarde van de bruto-uitgiften van obligaties daalt minder dan het overheidstekort. Vooreerst stijgt de waarde van de leningen die op vervaldag komen met 35 miljard dollar. Bovendien willen sommige landen minder kortlopende schatkistcertificaten uitgeven en meer langlopende obligaties. Beide effecten spelen vooral in Europa.