Advertentie
Advertentie

Industriële productie

(tijd/bloomberg) - De Amerikaanse economische diensten trakteren ons vandaag op een hele rist economische indicatoren over november. We geven een overzicht, met tussen haakjes de consensusverwachtingen der analisten en economen: de index der consumptieprijzen (+0,2%), de reële inkomsten (+0,2%), de in aanbouw genomen woningen (1,68 miljoen), de bouwvergunningen (1,72 miljoen), de industriële productie (+0,2%) en de capaciteitsbenutting (75,4%).We kijken vooral uit naar de twee laatste indicatoren. De industriële productie zakte in oktober met 0,8 procent, hetgeen veel meer was dan verwacht. Om een nog grotere maandelijkse terugval op te tekenen, moeten we al teruggaan tot 1990. Bovendien zakte de industriële productie in juli en augustus eveneens. De verwachte lichte stijging zou dus de eerste zijn sinds juni.De capaciteitsbenutting schommelt intussen al twee jaar rond 75 procent, zijn laagste peil sinds 1983. Beide parameters wijzen op een extreme voorzichtigheid bij de Amerikaanse industriëlen. Ook de bedrijfsbestellingen blijven laag. De defensieve houding van de Amerikaanse ondernemingen blijkt voorts uit het hoogste productiviteitsniveau in 20 jaar: met name wegens de vele afvloeiingen is de productie per werknemer erg hoog.Analisten hopen dat die hoge productiviteit de bedrijven in 2003 opnieuw tot groeiinvesteringen zal aanzetten: We hebben genoeg saneringen gehad. Een verrassend mooi cijfer over de productie of de capaciteitsbenutting kan een aanzet zijn. PHu