Industriële produktie daalde vorig jaar met 7,9 procent

BRUSSEL (belga/tijd) - De industriële produktie is vorig jaar met 7,9 procent afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Deze sterke terugval is vooral te wijten aan de bouwsektor, waar de produktie met liefst 17,5 procent daalde. De relatief goede cijfers van december suggereren echter dat het dieptepunt van de industriële aktiviteit bereikt is en misschien reeds achter de rug ligt. De industrie, en vooral de bouw, werd dus veel zwaarder getroffen door de recessie dan de andere sektoren. Het bruto binnenlands produkt, dat de aktiviteit van de hele ekonomie meet, verminderde vorig jaar slechts met 1,3 procent. De bouw was echter niet de enige industriële sektor die met een daling van de aktiviteit werd gekonfronteerd. De verwerkende nijverheid, dit is de industrie min de bouw, produceerde vorig jaar immers 5,3 procent minder dan het jaar voordien.