Industriële produktie Italië valt scherp terug

ROME (reuter) - De industriële produktie van Italië lag eind augustus 13,5% lager dan één jaar eerder. Dit deelde het Italiaanse nationale instituut voor de statistiek mee. In juli werd nog een jaar-op-jaarstijging van 0,1% genoteerd, terwijl in augustus 1990 een stijging met 1,5% over twaalf maanden opgetekend werd.