Industriële produktie Japan daalt voort

TOKIO (reuter) - De Japanse industriële produktie tekende in februari een maand-op-maanddaling op van 1 procent, tegenover een verlies met 0,8 procent in januari. Tegenover vorig jaar noteerde de industriële produktie in februari een daling met 4,6 procent.