Advertentie
Advertentie

Industriële produktie: plus 9,3% in februari

(tijd) - De jaar-op-jaar stijging van de industriële produktie bedroeg in februari 9,3 procent. In januari was dit 13,3 procent. De produktie per werkdag vermeerderde in februari met 9,2 procent tegenover februari '89. Bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met de ongelijke duur en samenstelling van de maanden. Het indexcijfer van de industriële produktie bedroeg in februari jl. 109,7 punten tegen 100,4 in februari '89.