Industriële produktie stijgt met 4,4 procent

BRUSSEL (belga) - Tijdens de maand april 1992 lag de industriële aktiviteit 4,4% hoger dan een jaar voordien. De produktie per werkdag nam met 5,5% toe; bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met de ongelijke duur en samenstelling van de maanden. Het algemeen indexcijfer van de industriële produktie bedraagt 129,8 punten in april 1992 tegen 124,1 punten in april 1991.