Advertentie
Advertentie

Industriële produktie stijgt slechts matig

De industriële produktie lag in september 1987 na korrektie voor seizoeninvloeden 0,6 procent hoger dan in september 1986. Opnieuw bleek dat de Waalse regio het sterkst tot die groei heeft bijgedragen, een trend die nu al enkele maanden naar voor komt. De produktie daar steeg immers met 2,7 procent tegen 0,8 procent toename voor Vlaanderen en een daling met 5,9 procent in Brussel.