Industriële produktie VS 0,3% lager

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse industriële produktie is in juni met 0,3% gedaald tegenover mei. Dat is iets beter dan verwacht. Ekonomen hadden gerekend op een maand-op-maanddaling van 0,4%. In mei steeg de industriële produktie nog met 0,5% tegenover april. De maand-op-maandterugval van juni is de eerste sinds januari.