Industriële produktie VS stijgt meer dan verwacht

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse industriële produktie is in november met 0,9 procent gestegen tegenover 0,7 procent in oktober. Het cijfer voor november was iets beter dan verwacht. De produktie van de verwerkende industrie steeg in november met 1 procent na een toename met 0,7 procent in oktober. De industriële produktie zit nu reeds zes maanden op rij in de lift. De kapaciteitsbezetting steeg in november tot 83 procent tegen 82,4 procent in oktober. Dat is de hoogste kapaciteitsbezetting sinds augustus 1989. De kapaciteitsbezetting nadert daarmee de 85 procent, de drempel waarboven volgens heel wat ekonomen de inflatie begint te stijgen.