Industriële produktie Zwitserland daalt 1 procent

BERN (reuter) - De industriële produktie in Zwitserland is in het tweede kwartaal, jaar-op-jaar met één procent naar beneden gegaan. Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek zijn er weinig aanwijzingen dat de Zwitserse industrie de huidige recessie te boven is. Vooral de voedings-, textiel- en minerale industrie hadden met dalende produktiecijfers te kampen. De horloge-industrie kon wel een forse verhoging van de produktie melden. Ook de papiersektor en de chemische industrie wisten, dankzij hogere exporten, hun produktie uit te breiden.