Ineenstorting Franse markt was belangrijke oorzaak omzetinkrimping bij Aurora

(tijd) - Rond de jaren '85-'86 lieten de gevolgen van de krisis in de meubelbranche zich bij Aurora voelen. "Eigenlijk begon die krisis reeds vroeger in de jaren tachtig', zegt Jean-Paul Vanthournout, algemeen direkteur van Aurora. "Onze produkten lagen toen echter nog beter op de markt en in Frankrijk draaide het nog zeer goed'. Door het enorme belang van Frankrijk als exportmarkt werd de Franse markt een potentieel gevaar. "Toen die markt ineenstortte, had dat zware gevolgen voor Belgische bedrijven zoals wij die naar daar exporteerden'.