Advertentie
Advertentie

Inflatie- en outputevolutie in transitie-economieën

Halfweg de jaren 80 werden de meeste Centraal- en Oost-Europese landen gekenmerkt door aanzienlijke interne en externe onevenwichten en een economische terugval. In de eerste helft van 1989 leidden Gorbatsjovs perestroika en de wankele sovjeteconomie tot de val van de communistische partij in Polen. Dit evenement resulteerde in een cascade van politieke revoluties met verreikende economische gevolgen in de andere Centraal- en Oost-Europese landen.