Advertentie
Advertentie

'Inflatie laag genoeg om relance te stimuleren'

BRUSSEL (tijd) - 'Nu de inflatie in alle lidstaten van de Europese Unie flink omlaag is gegaan, vragen we ons af of de centrale banken door het handhaven van een hoog rentepeil nog wel hun bijdrage leveren tot het ondersteunen van het ekonomisch beleid, zoals het Verdrag van Maastricht dit wil.' Die bedenking staat te lezen in een memorandum van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) voor de Duitse regering die vanaf 1 juli het voorzitterschap van de Europese Raad waarneemt.Het memorandum werd gisteren tijdens een perskonferentie toegelicht door de sekretaris-generaal van het EVV, Emilio Gabaglio. Ook de ministers van financiën kregen ervan langs, omdat ze ondanks de lage inflatie toch nog uitsluitend op meer stabiliteit blijven aandringen en geen ruimte maken voor ekonomische relance en werkgelegenheid. Zeker nu er opnieuw sprake is van enige ekonomische groei, moet men van die betere konjunktuur gebruik maken om iets te doen voor de werkgelegenheid. De centrale banken moeten erkennen, aldus Gabaglio, dat een stabiliteitsbeleid niet alleen de inflatie, maar ook de deflatie moet bestrijden en dat de doelstellingen van de Europese Unie inzake groei, kompetitiviteit en werkgelegenheid geëerbiedigd moeten worden. Het rentepeil moet daarom onmiddellijk en gevoelig omlaag.