Inflatie loopt op tot 3,15%

(tijd) - De inflatie stijgt traag maar zeker verder. De afgelopen maand augustus steeg het indexcijfer van de konsumptieprijzen met 0,47 punt tot 140,05 punten. De stijging valt iets groter uit dan in augustus 1988, zodat de inflatie op één jaar stijgt van nog 3,03% eind juli tot 3,15% in augustus. Zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van EZ gisteren. Op dit ogenblik zit de inflatie op een heel wat hoger niveau dan de meeste analisten voorspeld hadden begin dit jaar. Veel is uiteraard toe te schrijven aan regeringsmaatregelen als accijns- of BTW- verhogingen, die in België nog altijd doorberekend worden in het indexcijfer. Zo wordt het effekt van een belastingverhoging op een begroting steeds gedeeltelijk terug uitgewist door een verhoging van de loonmassa voor de overheid nadien.