Inflatie-ommekeer

Niets is zo gevaarlijk in het ekonomisch leven als traditionele ontwikkelingen als vaststaand te beschouwen en van daaruit extrapolaties te maken naar de toekomst. Neem nu de Duitse ekonomie. Tot voor een jaar of wat stond Duitsland gelijk met ekonomische stabiliteit: minimale inflatie, lage rentetarieven, een keiharde munt, een verwaarloosbaar tekort op de overheidsfinanciën.