Advertentie
Advertentie

Inflatie onder 2 procent?

(tijd) - Eurostat, het Statistische bureau van de Europese Unie, publiceert om 12 uur de eerste schatting over de Europese inflatie in juni. Volgens economen zal die wellicht voor de eerste keer sinds december 2001 onder de limiet van 2 procent terecht komen die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. De economen gaan ervan uit dat de consumptieprijzen in de eurozone gemiddeld met 1,9 procent stegen op jaarbasis. In mei bedroeg de inflatie 2 procent.De prijsstijgingen worden getemperd door de tragere economische groei en lagere olieprijzen. Vorige week raamde de Europese Commissie de groei in het tweede kwartaal van 2002 slechts op 0,6 procent. Omdat de economische motor op een lager pitje draait, is de vraag naar ruwe olie gedaald. Sinds het hoogste peil van dit jaar op 2 april is de olieprijs een tiende teruggevallen.Exclusief de volatiele energie- en voedselprijzen is de inflatie nauwelijks gedaald. De core index lag in mei 2,6 procent hoger op jaarbasis. ECB-voorzitter Wim Duisenberg is dan ook nog steeds op zijn hoede. Hij waarschuwde er onder meer voor dat de looneisen van de Duitse vakbonden de inflatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Volgende donderdag beslist de ECB of het rentebeleid wordt aangepast, maar de meeste analisten achten die kans vrij gering.Gisteren raakte al bekend dat de consumptieprijzen in ons land in juni met 0,28 procent daalden tegenover mei, waardoor de inflatie op jaarbasis slechts 0,88 procent bedraagt. België zet daarmee een uitstekende score neer. Griekenland trok gisteren de inflatieverwachting op naar 3,3 procent. SM