Advertentie
Advertentie

Inflatie stijgt tot 2,67 procent

(tijd) - Het indexcijfer van de consumptieprijzen steeg in maart met 0,29 punt tot 110,69 punten. Dit deelde minister van Economie, Charles Picqué, donderdag mee. De inflatie steeg tot 2,67 procent tegenover 2,63 procent in februari.De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt om de lonen en huurprijzen te berekenen, steeg met 0,24 punt tot 110,33 punten. Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, dat wordt vergeleken met de spilindex, bedraagt 109,90 punten. De spilindex voor de ambtenarij en voor de sociale uitkeringen, die is vastgesteld op 111,64 punten, werd dus niet overschreden.Minister Charles Picqué merkt op dat de prijsstijgingen die in januari werden vastgesteld - vooral verse groenten - zich niet doorzetten. Hij voegt eraan toe dat in maart vooral prijsdalingen werden genoteerd voor toeristische reizen, bloemen en planten.De sociale partners slaagden er voor de derde keer niet in een akkoord te bereiken over de verrekening van de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen en Brussel. Picqué kondigt aan dat hij daarover een beslissing neemt in april. Het VBO vraagt dat de helft van de schrapping van de belasting wordt verrekend in april, maar de vakbonden zijn voorstander van een meer geleidelijke verrekening.Economen verwachten dat de inflatie de komende maanden geleidelijk vertraagt, tenzij de recente stijging van de olieprijzen roet in het eten gooit. Zij voorspellen voor 2002 een inflatie van gemiddeld zowat 1,6 procent tegenover 2,5 procent in 2001. WV