Advertentie
Advertentie

Inflatie versnelt tot 2,3 procent in maart

(tijd) - De inflatie versnelde in maart tot 2,26 procent, zegt het ministerie van Economische Zaken. Dit is het hoogste peil sinds januari 1997. De hoge inflatie is vooral te wijten aan de forse stijging van de olieprijzen sinds begin vorig jaar. Maar economen geloven dat de inflatie ongeveer een piek heeft bereikt en in de komende maanden geleidelijk zal vertragen.De index van consumptieprijzen steeg in maart met 0,40 punt tot 105,60 punten. Daardoor versnelde de inflatie, de indexstijging van de laatste twaalf maanden, tot 2,26 procent tegenover 1,95 procent in februari. Het ministerie van Economische Zaken noteerde belangrijke prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en toeristische reizen. Bloemen, planten en verse groenten daarentegen werden goedkoper.Het gezondheidsindexcijfer, dat geen rekening houdt met de prijzen van benzine, diesel, alcohol en tabak en gebruikt wordt om huur- en loonindexeringen te berekenen, steeg met 0,23 punt tot 104,79 punten. Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, dat gebruikt wordt voor een vergelijking met de spilindexen, steeg tot 104,42 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is niet overschreden.De versnelling van de inflatie in het laatste jaar is hoofdzakelijk te wijten aan de sterke stijging van de olieprijzen. Ook de daling van de euro speelde een rol. De stijging van de gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de meeste olieproducten, ligt nauwelijks hoger dan een jaar geleden. Economen menen dat de inflatie ongeveer een piek heeft bereikt. Ze verwijzen naar de recente terugval van de olieprijzen. Bovendien zal de invloed van de olieprijsstijging van vorig jaar geleidelijk uitdoven.Economen voorspellen dat de inflatie in 2000 gemiddeld 1,8 procent zal bedragen. In 1999 beliep de inflatie slechts 1,1 procent. WV