Advertentie
Advertentie

Inflatie vrijwel stabielop 1,80 procent

(tijd) - Het indexcijfer van de consumptieprijzen steeg in september met 0,33 punt tot 113,22 punten. Dat deelde de federale overheidsdienst Economie maandag mee. De inflatie versnelde heel lichtjes tot 1,80 procent, het hoogste peil sinds april vorig jaar. In augustus bedroeg de inflatie 1,79 procent. Groenten en fruit De overheid noteerde prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, bloemen en planten en verse groenten. Maar verblijven in vakantiedorpen, vers fruit, toeristische reizen, aardappelen en vloeibare brandstoffen werden goedkoper. Het gezondheidsindexcijfer, dat gebruikt wordt om de huur- en loonindexeringen te berekenen, steeg met 0,27 punt tot 112,47 punten. Het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, dat wordt vergeleken met de spilindex, steeg tot 112,15 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 113,87 punten en is dus niet overschreden. Economen verwachten dat de inflatie de komende maanden lichtjes daalt. Ze voorspellen dat de gemiddelde inflatie zowel dit als volgend jaar zowat 1,5 procent bedraagt. De volgende overschrijding van de spilindex vindt wellicht pas eind 2004 plaats.