Advertentie
Advertentie

Inflatiegevaar blijft wereldwijd beperkt

(tijd) - Inflatiecijfers domineren de agenda. In Japan wordt gehoopt dat de cijfers voor de deflator een signaal geven dat het land eindelijk uit de deflatoire spiraal geraakt. In het Verenigd Koninkrijk gaan de monetaire autoriteiten uit van een zeer geleidelijk aantrekkende inflatie. Dé autoriteit in de VS, Alan Greenspan, ziet nog geen gevaar voor een sterke opleving van de Amerikaanse inflatie. Volgende week