Advertentie
Advertentie

Informatica verplicht vak in secundair onderwijs

(tijd) - Informatica wordt vanaf het schooljaar 2001-2002 een verplicht vak in het secundair onderwijs. De minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, gaat de eindtermen voor de tweede en derde graad (derde tot en met zesde leerjaar) van het secundair onderwijs aanpassen.De eindtermen bepalen wat een leerling aan het einde van de graad of de opleiding moeten kennen en kunnen.Leren omgaan met informatica en informatieverwerking behoort al tot de eindtermen van het lager onderwijs, als onderdeel van het vak wereldoriëntatie. Werken met een computer wordt ook opgenomen in de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Die moet het Vlaams Parlement bekrachtigen en gaan in op 1 september 2001.De Europese Commissie keurt vandaag het initiatief e-learning goed. Met haar initiatief wil de commissie alle betrokken partijen mobiliseren om het Europese onderwijs- en opleidingssysteem versneld om te vormen, teneinde van Europa een echte kennismaatschappij te maken.Europa is voorlopig ver verwijderd van dat einddoel. Er is te weinig hard- en software voorhanden. In sommige lidstaten is in het basisonderwijs maar één computer beschikbaar voor 400 leerlingen; in Vlaanderen moet er tegen 2002 één computer per tien leerlingen zijn. Er zijn te weinig onderwijzers die overweg kunnen met de nieuwe technologie en Europa produceert te weinig educatieve software, stelt de commissie.De commissie wil meer multimediacomputers in de scholen: in 2004 mogen er maar vijf tot vijftien leerlingen per computer zijn. De industrie voor Europese educatieve software moet ook versterkt worden. De commissie stelt in oktober een lijst met concrete EU-maatregelen voor om het e-learning-initiatief te steunen. MD/JL