Advertentie
Advertentie

Informatie aan aandeelhouders op dagorde raad van bestuur

Ondernemingen contacteren ons om meer bijzonderheden te vernemen over de puntenindeling en de scores die ze behaalden in de wedstrijd voor de beste financiële informatie. Het komt op de dagorde van de raad van bestuur om te zien waar en hoe beter kan gescoord worden om de aandeelhouders een beter inzicht te geven in verleden, heden en toekomst van het bedrijf waarvan ze mede-eigenaar zijn.Als we nog eens terugkomen op de elementen waar vele ondernemingen tekortschieten, dan is dat op de snelheid van de informatie en het ontbreken van kwartaalresultaten. Wat de snelheid betreft, valt het ons toch op dat al verschillende ondernemingen hun omzetcijfer voor 2000 hebben gepubliceerd. Vergeleken met de omzet van het eerste semester en met de omzet van het volledig jaar 2000, kan dit een belangrijk element zijn om een indicatie te bekomen van het jaarresultaat. Ook op dat vlak zien we beterschap in de informatieverstrekking, want ook hier werden al door verschillende Belgische ondernemingen benaderende cijfers gepubliceerd. We kunnen dat alleen maar toejuichen. We drukken daarbij de hoop uit dat alle industriële en commerciële ondernemingen nog deze maand hun globale verkoopcijfers zouden publiceren en dat de holdings en portefeuillemaatschappijen de intrinsieke waarde op 31.12.2000 bekend zouden maken. Ondertussen kunnen ze allemaal CMB als voorbeeld nemen.Veel steun als beleggingsclubs en individuele beleggers in onze bekommernis om sneller en beter geïnformeerd te worden hebben we in het voorbije decennium gehad van de heer Duplat, nu ex-voorzitter van de Commissie voor Bank- en Financiewezen. Als de heer Duplat zich terecht beklaagt dat hij van de minister van Financiën hieromtrent geen brief ontvangen heeft, dan kan hetzelfde niet gezegd worden van de VFB, die wel een dankbrief stuurde uit erkentelijkheid voor het feit dat hij stipt gewaakt heeft over de belangen van de kleine aandeelhouders. Spijtig genoeg heeft dit ontslag tot gevolg dat hij niet als spreker wenst op te treden op onze jaarlijkse happening die op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart plaatsheeft. In de gegeven omstandigheden is het hier wellicht wat te vroeg voor. Ondertussen wordt al wel in een degelijke vervanging voorzien, zodat ons programma er niet onder lijdt.En ons programma mag ook dit jaar weer gezien worden. Als u nog niet inschreef, dan is het nu de hoogste tijd. Vorig jaar stelden we vast dat nogal wat deelnemers zowel de vrijdag als de zaterdag kwamen opdagen. Op die manier kunnen meer bedrijfsvoorstellingen bijgewoond worden. Tevens is er meer tijd voor een bezoek aan de (nog) talrijker stands... en vanzelfsprekend ook om met collegas-beleggers van gedachten te wisselen. In totaal worden zeven bedrijven voorgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder. De deelnemers hebben de keuze tussen de uiteenzettingen over vier verschillende sectoren. Daarenboven wordt een selectie gemaakt van de 10 beste waarden uit de fusiebeurs Euronext. Tussen de Belgische en Nederlandse midcaps zitten nog goedkope pareltjes met een schitterende toekomst. Kortom, als men nu niet wil beleggen als veel koersen 50 en meer procent gedaald zijn, dan kan men beter zijn heil zoeken in het spaarboekje dat in veel gevallen op dit ogenblik een niet te verwaarlozen interessante opbrengst geeft. Als u het ons vraagt, interessanter dan veel kasbons en obligaties!Maar daarmee is het programma nog helemaal niet volledig overlopen. Prof. Dr. Frank Boll is elke jaar een vaste waarde op onze happenings omdat hij de specialist is van de rente-evolutie en de valutas. Iedereen weet hoeveel goeds een juiste inschatting van rente en muntkoersen in een portefeuille kan doen. s Namiddags komen nog twee zwaargewichten aan het woord. We halen ze klassiek uit het buitenland, deze keer meer bepaald uit de VS en Groot-Brittannië. Het internationaal aspect van een portefeuille heeft de jongste jaren sterk aan belang gewonnen. We stellen ons in deze rubriek altijd voorzichtig op. Toch hebben we de indruk dat bepaalde koersen te laag gevallen waren of te laag gevallen zijn. Het zijn dikwijls Amerikaanse vedetten die met hun zware koersval Europese waarden hebben aangetast. De daling van Nasdaq was zeker verantwoord en heilzaam, maar heeft wellicht een te zware tol geëist van een aantal waarden op Easdaq. We hebben de indruk dat sommige Easdaq-aandelen uit de catacomben recht krabbelen. Spijtig dat de spreads zo hoog liggen. Gisteren zagen we langs verschillende zijde in City Bird een spread van 1,2 naar 1,6 euro. Wie durft er dan een kortetermijngokje wagen? We zagen zelfs borderellen waarvoor Belgische Easdaq-aandelen niet alleen binnenlandse aankoopkosten gerekend werden, maar ook buitenlandse... omdat Easdaq een buitenlandse beurs is? Of hoe men de klanten ontmoedigt.. Het hoeft dus niet te verwonderen dat Innogenetics overweegt op Euronext te noteren. We wedden dat anderen het voorbeeld van Ubizen zullen volgen. Alleen hebben we de indruk dat Concentra de koersopstoot van Ubizen nog niet voldoende volgt.De Belgische technologiewaarden van de klassieke beurs lijken ook hun laagste koersen achter de rug te hebben. Kortom, waar we al enkele maanden de indruk hadden dat koersdalingen van 25, 50 of zelfs meer procenten in een of enkele dagen normaal begonnen te worden, krijgen we nu de eerste tekenen van het omgekeerde verschijnsel. 25 tot 50 procent stijging in een beursweek blijkt eveneens mogelijk te zijn. En dus niet alleen bij Real Software. Een formidabel voorbeeld hoe beursgangers met kuddedieren vergeleken kunnen worden. Eerst moet het tegen gelijk welke prijs allemaal buiten. Nu wordt er tegen gelijk welke koers achteraan gelopen. En wij die dachten dat de media Real Software in een concordaat aan het duwen waren.Eigenlijk moet het ons niet verwonderen dat (bepaalde) koersen sterk opveren. Als de gemiddelde Belgische aandelen noteren op een koers-winstniveau van 13 tot 14 op basis van de winstschattingen van het lopende boekjaar, dan betekent dat meteen dat er aandelen kunnen gevonden worden met koers-winstverhoudingen van 7 tot 10 omdat er ook zijn met een K/W van 15 tot 25. Natuurlijk is er een aantal cyclische waarden die zeer goedkoop zijn, maar altijd onder het gemiddelde van de koers-winstverhouding geprijsd worden. Ook daar moeten er bij zijn die te laag noteren. Keuze tussen CMB, CFE, Glaverbel, Immobel, Koramic, LSG, Remi Claeys, Union Minière e.a.Het eigenaardige is evenwel dat er ook enkele sterke groeiers zijn, die goedkoop noteren. En u wilt weer namen? Laten we beginnen met onze klassieke Brederode. Het is niet onze voorspelling maar die van Budget Week: K/W 8,6 voor 2000 en 7,9 voor 2001. Voor KBC wordt gerekend met 10 en voor een onrechtstreekse belegging via Almanij zelfs met 7 of 8. Arinso, Bureau Van Dijk, Econocom, Mobistar, Systemat en Telindus kunnen voor de voorbije dagen wel schitterende koersstijgingen laten zien, meestal staan ze nog een heel pak lager dan zelfs bij het begin van het jaar. Om maar te zeggen dat de stijgingen nog zeer relatief zijn. Maar ze moeten toch een zucht van opluchting bezorgen bij alle beleggers die dachten dat we in een periode waren aanbeland dat de koersen alleen maar konden dalen.De zekerheid die we nu lijken te hebben, is dat de markten zeer wispelturig zijn. Sterke koersschommelingen lijken te zullen aanhouden. Voorzichtigheid blijft alleszins geboden. Herinner u dat we telkens vragen om bij een aankoop niet alleen naar de koers-winst te kijken, maar ook naar de groeivoet van de winst en... de boekwaarde! RVdE VFB-Trefpunt Antwerpen, het Alpheusdal, Berchem:op woensdag 7 februari om 19u.30: Praktische ervaringen met on line beleggen, doorJ.-M. van Brussel, VFB-NAIC Gent. Vooraf inschrijven verplicht door storting van 150 frank(drink en syllabus inbegrepen)op rek. 142-0649457-67 vanVFB-Trefpunt Antwerpen,met vermelding van lid- en telefoonnummer. Inlichtingen: Paul Vandeneynden, 03/239.31.26.Vrijblijvende informatieavond voor de oprichting van een nieuwe club: op woensdag 24 januari (en niet maart zoals vorige zaterdag aangekondigd) om 20 uur in het Alpheusdal, F. Williotstraat 22, Berchem-Antwerpen. Geïnteresseerden zijn welkom. Inlichtingen: A. Taverniers, 03/383.50.04.Clubs die leden aannemen: jongerenclub in het Mechelse (tot 30 jaar). Informatie: mest@pandora.be. Club uit Haacht zoekt leden met beurservaring en bij voorkeur internetaansluiting. Inlichtingen: 0476/89.05.79 na 18 uurof in het weekend.