Informatie voor ziekenhuispatiënten

(tijd) - Vanaf januari volgend jaar zal elke patiënt die in een ziekenhuis wordt opgenomen, extra geïnformeerd worden. Minister van sociale zaken Busquin heeft bij Koninklijk Besluit bepaald dat elke patiënt bij de opname een lijst krijgt waarop vermeld staat wat een geneesheer als honorarium en als toeslag mag vragen. De zieke zal meteen kunnen zien of het honorarium dat zijn arts hem vraagt nu al dan niet wettelijk of "in het zwart" is. De moeilijkheid is echter dat honoraria van ziekenhuisgeneesheren niet eenvormig zijn. Er bestaan verschillen tussen gekonventioneerde (die het akkoord artsen-ziekenfondsen hebben ondertekend) en niet-gekonventioneerde artsen.