Informatika voor managers: myte of opportuniteit?

Onder deze titel vond gisteren in Antwerpen een seminarie plaats dat werd ingericht door deze krant in samenwerking met het Antwerpse softwarebedrijf Xylos. De bedoeling was na te gaan in hoeverre een manager bij het informatikagebeuren kan of moet betrokken worden, en wat daarbij precies zijn taak is. Aan de hand van twee praktijkgevallen en een paneelgesprek werd tenslotte gepoogd een beeld op te hangen van de huidige situatie in onze industrie.