Advertentie
Advertentie

Infrastruktuurplan is rendabele investering

(tijd) - De uitvoering van het strategische programma van 100 miljard frank uit het Vlaams Infrastruktuurplan (VIP) levert de overheid op lange termijn een budgettaire winst op van tientallen miljarden. Zo blijkt uit het onderzoek dat Vlaams minister van openbare werken Theo Kelchtermans liet verrichten omtrent de mogelijkheden van financiering van zijn VIP (zie ook pagina 1).'Het onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve financiering en budgettaire ruimte voor de uitvoering van de infrastruktuurprojekten', zo luidt voluit de titel van de studie waaraan werd gewerkt door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) en de studiebureaus European Studies and Research en Policy Research Corporation.