ING wou blokkeringsminderheid in Belgische bankfusie

(tijd) - De grote Belgische bankfusie, met twee of drie, ging niet door omdat de Internationale Nederlanden Groep (ING) in alle scenario's een blokkeringsminderheid wilde behouden. ING bezit nu een feitelijke blokkeringsminderheid in BBL en wil die niet laten verwateren in een groter geheel. Bovendien had de politieke wereld, inclusief premier Dehaene, haar twijfels over een Belgische bankhergroepering omdat de tewerkstelling in de banksector dan serieus in het nauw kwam. De laatste stukjes van de puzzel van het mislukte Belgische bankhuwelijk vallen zo samen.Dat ING dwars lag in een fusie tussen Generale Bank en Bank Brussel Lambert (BBL), is een publiek geheim. Nu blijkt dat de Nederlandse financiële groep haar verborgen Belgische ambities nooit heeft opgegeven. Uit verschillende bronnen vernemen we dat de fusie tussen Generale Bank en BBL is afgesprongen omdat ING haar blokkeringsminderheid niet wilde verliezen in een groter geheel. Nu bezit ING ruim twintig procent van de stemrechten in BBL. Ook bij een fusie wilde de Nederlandse financiële groep minstens dat percentage, tot afschuw van Compagnie de Suez. Suez is de moeder van de Generale Maatschappij en dus ook van de Generale Bank. De top van Suez was helemaal gewonnen voor hergroepering van de Belgische banken, te meer omdat hij 'gratis' de referentie-aandeelhouder zou worden van het geheel, maar dat feest ging niet door.