Ingeschreven op een studentenkamer

De fabel van de zelfstandige student circuleert hardnekkig. En die gaat als volgt: domicilieer uw junior op zijn kameradres, betaal hem maandelijks een geringe toelage en niets staat u nog in de weg om een studietoelage plus een mooi fiscaal cadeau te krijgen. Maar zo simpel is het niet. De meeste achterpoortjes werden vakkundig gedicht.