Ingrijpende hervormingen bij NV Aurex

BRUSSEL (belga) - De NV Aurex, eigenaar van de drukkerij ASAR, wordt grondig hervormd. Uit een mededeling blijkt dat de dochteronderneming de schulden van Aurex overneemt en dat Asar de schuldvordering op Aurex NV zal kwijtschelden, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet Aurex zijn 24 pct. participatie in de uitgeverij NV Edibel aan Asar overdragen. Daarnaast moet Aurex afstand doen van zijn preferentie bij de kapitaalshervorming van Asar. Dit voorkeurrecht gaat naar de onderschrijvers van Asars kapitaalsverhoging, te weten de NV Finimco - met een inbreng van 400 miljoen fr. - en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB), die, in opdracht van het Brussels hoofdstedelijk gewest, in derde funktie optreedt.