Inhaalbeweging

(tijd) - Uit cijfers van zowel GfK als Photo Marketing Association blijkt dat de digitale camera, ook al kent hij nu een stijgende populariteit, toch nog een hele inhaalbeweging te maken heeft, wil hij het niveau van de klassieke camera met zilverfotootjes halen. Jaarlijks zouden meer dan 50 miljoen van die klassieke bakjes verkocht worden, wat tot het einde van de eeuw zo'n 175 miljoen stuks betekent (op voorwaarde dat dezelfde tendens aanhoudt natuurlijk). Daar tegenover staat een voorspelling van 15 miljoen digitale camera's, minder dan tien procent van de markt dus. Vandaag zouden er al meer dan 350 miljoen gewone fotocamera's in gebruik zijn, waarbij dan nog niet de wegwerpcamera's gerekend zijn (naar schatting jaarlijks ook nog een paar honderd miljoen eenheden). De kans is nochtans reëel dat deze voorspellingen overhoop gehaald worden, want als we recente uitspraken in Amerikaanse vakbladen over fotografie mogen geloven dan zou de gewone consument onder invloed van het toenemende computergebruik (vooral de jongeren dan) steeds meer geneigd zijn voor het digitale te kiezen - de tendens is nu eenmaal om alles snel ter beschikking te hebben. De fotoindustrie speelt hier al sterk op in met de ontwikkeling en afdruk van foto's in minder dan een uur, maar tegelijkertijd geeft ze door het ter beschikking stellen van de mogelijkheid om je foto's in te scannen en op floppy disk of Photo-cd mee te nemen, nieuw voer aan die versnelde tendens tot digitalisering.