Initiatieopleiding sociaal recht

Tijdens twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. We geven u de spelregels mee voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld, premies,... Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels kennen van ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap,... Na de cursus kan de cursist elke dinsdag, en dit drie maanden, een beroep doen op een hotline, voor alle vragen en onduidelijkheden over de geziene materie.Waar: Leuven: Faculty Club, Groot Begijnhof 14-15; Antwerpen: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12; Geel: Bedrijvencentrum, Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, Kleinhoefstraat 9 Wanneer: 5 en 6 november (Leuven), 19 en 20 november (Antwerpen), 3 en 4 december (Geel)Prijs: 825 euro (33.280 frank)(+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax:03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenBelastingontwijking en economische fictieIs artikel 344 WIB werkelijk zon krachtig wapen voor de fiscus als beweerd wordt? Kan daar echt niet aan ontsnapt worden? Of loopt het allemaal niet zon vaart, en kunnen dergelijke constructies, met de nodige economische realiteit, nog steeds opgesteld worden? Tijdens onze studienamiddag gaan we in op de wetgeving en rechtspraak, en leggen we u de economische en fiscale spelregels uit om dergelijke operaties tot een goed einde te brengen.Waar: Antwerpen, Ter Elst, Ter Elststraat 310 (Edegem)Wanneer: 5 november Prijs: 260 euro (10.488 frank) (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax:03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenFlexibiliteitscyclus: uurregelingen en nachtarbeidTijdens de module over uurregelingen krijgt u alle informatie die nodig is om een flexibele arbeidsregeling in uw firma in te voeren. U krijgt een praktische illustratie van hoe u creatief kan omgaan met uw bedrijfsnoden en de behoeften van uw werknemers, hoe ze zelf hun tijd kunnen organiseren, en hoe u een en ander kan doen overeenstemmen met de rigide wetgeving. U krijgt ook een analyse van de risicos die u loopt indien u opteert voor een flexibele arbeidsvorm.Na de module rond nachtarbeid kent u de regelgeving en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen die aan bod komen zijn: Kan u zomaar een ploegensysteem invoeren? Kan u zonder meer de uurroosters van uw bestaande ploegensysteem wijzigen? Welke oplossing creëert u voor oudere werknemers die nachtarbeid fysiek niet meer aankunnen? Kan u werknemers s nachts deeltijds laten werken?Waar: Antwerpen, ALM, Vergader- en communicatiecentrum, Filip Williotstraat 9 (Berchem)Wanneer: 5 november Prijs: 260 euro per module (10.488 frank) (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax:03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenFusies, overdracht van onderneming en outsourcingDe tijd van het handel drijven onder de kerktoren is definitief voorbij. Onze economie is een integraal onderdeel geworden van de mondiale economie waarin veranderingen zich steeds sneller opdringen. Ondernemingen splitsen op, werken samen, sluiten afdelingen, wijken uit naar andere regios en landen. We leggen zowel de sociaal-juridische als enkele belangrijke fiscale implicaties van zulke operaties bevattelijk en overzichtelijk uit.Waar: Antwerpen, Alm, Vergader- en communicatiecentrum, Filip Williotstraat 9, BerchemWanneer: 6 novemberPrijs: 557 euro (22.469 frank) (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax:03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenBalanslezen voor niet-specialistenTijdens dit seminarie wordt op een zeer praktische manier inzicht gegeven in de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor. Voor jonge bedrijfsleiders is het uiterst belangrijk dat zij enerzijds hun verplichtingen kennen met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening en anderzijds voldoende inzicht hebben in hun eigen jaarrekening en die van hun collegas.Waar: confederatie Bouw Waasland (CBW), naast de Kamer voor Handel en Nijverheid voor het Waasland, Kleine Laan 29, 9100 St-Niklaas Wanneer: 6 novemberPrijs: 125 euro (5.042 frank) voor leden, 165 euro (6.656 frank) voor niet-ledenInlichtingen: Handel en Nijverheid voor het Waasland, fax: 03/777.74.34Operationeel Human Resources ManagmentPersoneelsbeleid heeft er traditioneel steeds voor gezorgd om efficiënte processen en instrumenten te ontwikkelen voor het bemannen, beoordelen, belonen en opleiden van mensen. Deze vier HRM-domeinen worden tijdens deze opleiding in modules uitvoerig belicht en met voorbeelden en cases telkens aan de praktijk getoetst. Vanuit deze context worden concrete vaardigheden afgeleid, die aan de hand van rollenspelen, simulaties en video-opnames worden ingeoefend.Waar: Antwerpen, Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12Wanneer: Personeelsbeoordeling: 6 en 13 november, Salarisbeleid: 20 en 27 november, Vorming, training en opleiding: 4 decemberPrijs: 750 euro (30.255 frank) (+BTW) voor modules van twee dagen, 532 euro (21.461 frank) (+BTW)voor modules van één dag.Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenLoopbaanonderbreking versus tijdskredietVanaf 1 januari 2002 wordt het stelsel van de loopbaanonderbreking vervangen door de regeling tijdskrediet (CAO 77 van 14 februari 2001). De nieuwe regeling wijkt op diverse punten af van het huidige stelsel van de loopbaanonderbreking, zodat een duidelijk inzicht in de nieuwe CAO een must is voor elke personeelsverantwoordelijke of betrokken adviseur. Er komt onder meer een einde aan de vervangingsverplichting vanaf 1 januari 2002 voor elke vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, ook wat betreft de bestaande loopbaanonderbrekingen. Een cruciale vraag is bijgevolg wat op die datum gebeurt met de bestaande loopbaanonderbrekingen. Zeker is dat de loopbaanonderbrekingen die in 2001 een aanvang nemen, blijven bestaan, maar hun termijn zal afhangen van de datum waarop de aanvraag bij de RVA is ingediend. Tijdens deze studienamiddag diepen we in de eerste plaats praktisch het nieuwe stelsel uit en de overgangsbepalingen van het nieuwe loopbaanonderbrekingsregime. Tevens schenken we aandacht aan de bescherming en het ontslag van de loopbaanonderbreker, met bespreking van de relevante rechtspraak.Waar: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Wanneer: 6 novemberPrijs: 290 euro (11.699 frank) (excl 21% BTW),Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of via www.mdseminars.beSalarisberekening van buitenlandse kaderledenU krijgt een volledig, gedetailleerd en praktijkgericht overzicht van de mogelijkheden voor het berekenen van de voordelen die volgen uit het speciaal taxatieregime voor buitenlandse kaderleden. We geven u praktische voorbeelden van berekeningen en lichten de toepassing ervan toe in de loonlijn, zowel voor bruto- als voor nettogesalarieerden. We besteden ook aandacht aan mogelijke hybride vormen. U krijgt meer uitleg over de berekeningsconsequenties van diverse salarissystemen.Waar: Antwerpen, SD WORX, Brouwersvliet 5Wanneer: 6 november Prijs: 532 euro (21.461 frank) (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenCommercieel denken voor medewerkers binnendienstIn het besluitvormingsproces van de bestaande of de potentiële klant speelt de doortastendheid van uw buitendienstmedewerker meestal een cruciale rol. Maar ook zij die vanop een afstand over uw cliënten waken of in de service-na-verkoop optreden, hebben niet langer genoeg aan een glimlach en een vriendelijke stem. Uw klanten rekenen immers ook bij contacten met de interne medewerkers op de nodige commerciële inzichten en weten aanpassingsvermogen en efficiëntie steeds meer naar waarde te schatten. Iedereen verkoopt eigenlijk wel. Het vermijden van standaardgedrag en sleur is daarom meer dan ooit troef. Dit seminarie is een aanrader voor alle medewerkers die schriftelijk, telefonisch of persoonlijk de contacten met uw klanten verzorgen.Waar: Kamer van Koophandel en Nijverheid van AntwerpenWanneer: 6 novemberPrijs: 125 euro (5.042 frank) voor leden, 165 euro (6.656 frank) voor niet-leden.Inlichtingen: Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen, fax: 03/233.64.42.Het opstellen van een goed marketingplanDeze workshop behandelt het opstellen van een werkbaar marketingplan. We besteden aandacht aan de basisprincipes en de onderdelen van het plan. We geven u praktische tips en hulpmiddelen om het plan inhoudelijk te ondersteunen. Zo wordt het niet alleen een praktische gids, maar ook een boeiende reis door de wereld van het recente marketing- en marktgericht denken en doen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 7 november Prijs: 427 euro (17.200 frank) (excl. 21% BTW) Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03/286.04.66 of e-mail: academie@tijd.beInitiatieopleiding sociale zekerheidDe doelstelling is in een relatief korte tijd een praktijkgerichte basiskennis bij te brengen over themas uit de sociale zekerheid waarmee u rechtstreeks wordt geconfronteerd in uw loonadministratie en personeelsbeheer. Wie aan deze opleiding deelneemt, heeft een inzicht in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid, kent de basisregels en de vertaling ervan naar de praktijk, en is vertrouwd met de meest voorkomende relevante sociale documenten. We besteden veel aandacht aan situaties die in de praktijk frequent voorkomen. Het aantal deelnemers per sessie wordt beperkt.Waar: Antwerpen, Alm, Vergader-en communicatiecentrum, Filip Williotstraat 9 (Berchem)Wanneer: 7 en 8 novemberPrijs: 750 euro (30.255 frank) (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be of via http://www.sd.be/opleidingenWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.