Inkomen Belgische landbouwers steeg met 7,1 % in 1988

Het gemiddeld reëel inkomen van de landbouwers van de Europese Gemeenschap is in 1988 met 2,1 % gestegen vergeleken met 1987, aldus een mededeling van de Europese kommissie. Die schrijft die stijging toe aan een lichte toename van het produktievolume (+ 1,1 %) en van de nominale waarde van de produktieprijzen (+ 1,8 %). De inkomensstijging werd gerealizeerd ondanks de prijsstijging van intermediaire produkten (+ 2,3 %). De toestand verschilt natuurlijk van EG-land tot EG-land, maar de EG- kommissie oordeelt dat het gemiddeld landbouwersinkomen in de EG vergeleken met 1980 betrekkelijk stabiel is gebleven.