Inkomen en aanvullend pensioen

De reële achteruitgang van het premie-incasso in de periode 1980-1985 in de sektor kollektief aanvullende pensioenregelingen blijkt uit de rubriek "bedrag ingehouden voor groepsverzekering of extra-wettelijk pensioenfonds' (loonfiche rubriek P). Philip Neyt analyzeerde deze rubriek van de belastingaangifte over de periode 1980-85. De achteruitgang in die periode kan verklaard worden door de ekonomische recessie en de invoering door de overheid van een aantal wettelijke en fiskale voorschiften.