Inkomen land- en tuinbouw in de lift

(belga) - Het land- en tuinbouwinkomen per voltijds werkende arbeidskracht lag in 1996 in ons land 12,8 procent hoger dan het jaar voordien. Deze inkomensstijging was echter niet voldoende om de inkomensdaling in 1995 (-14 procent) volledig goed te maken. Het inkomen per volledig werkende arbeidskracht in de land- en tuinbouwsector lag in 1996 overigens nog steeds 30 procent onder het gemiddeld inkomen van de loon- en weddetrekkenden. Een en ander staat te lezen in het pas gepubliceerde jaarverslag 1996 van de Boerenbond.De 'nationale boerderij' kwam in 1996 aan een omzet van 254,1 miljard, een stijging met bijna 5 procent. Na verrekening van afschrijvingen, subsidies, productiegebonden belastingen, pachten en intresten op bedrijfskapitaal bleef er in 1996 een inkomen over van 60,4 miljard (+10 procent). Omdat dit inkomen onder minder rechthebbenden verdeeld moest worden - het aantal werknemers daalde in 1996 met 3 procent - lag het gemiddelde inkomen per voltijds werkende arbeidskracht uiteindelijk 12,8 procent hoger dan in 1995.