Advertentie
Advertentie

Inkomen zelfstandigen stijgt, behalve van landbouwers

(tijd) - Het nettoberoepsinkomen van de zelfstandigen neemt toe, behalve bij de landbouwers. Dat blijkt uit het jaarverslag 2001 van de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het sociaal statuut van de zelfstandigen sloot 2001 af met een voorlopig boni van 58,85 miljoen euro.