Inkomsten Schatkist stegen in oktober met 12,5 procent

(tijd) - De Schatkist boekte in oktober 173,4 miljard ontvangsten, hetzij 12,5% meer dan in oktober 1989. De stijging met 19,3 miljard is vooral terug te vinden bij de direkte belastingen (plus 15 miljard). Dat is voor een deel toe te schrijven aan de definitieve boeking van de voorheen geïnde maar slechts voorlopig geboekte ontvangsten. Een en ander staat in de maandelijkse mededeling van minister van financiën Philippe Maystadt.