Inkoop van eigen aandelen: een nuttig beleidsinstrument

De inkoop van eigen aandelen is een van de aangewezen instrumenten om in bepaalde omstandigheden over te gaan tot de reorganisatie van de (familiale) vennootschap of tot de optimalisatie van het vennootschapsvermogen. Ter bescherming van schuldeisers of andere derden tegen een overmatige aantasting van het kapitaal werden de voorwaarden en de beperkingen van deze verrichting vennootschapsrechtelijk strikt vastgelegd. Aangezien bij de inkoop van eigen aandelen in principe fiscale neutraliteit heerst, is de fiscus op zijn hoede voor constructies die gewone dividenduitkeringen verhullen. Zij eist dan ook dat de inkoop van eigen aandelen wordt ondersteund door rechtmatige financiële of economische behoeften.