Inleiding Van Doosselaere

BRUSSEL (tijd) - Allerlei rechtszaken hebben de druk van de publieke opinie en de media op het gedrag van de advokaat voor de rechtbank fors verhoogd. Niet enkel de beroepsetiek van de advokaat, maar de hele etiek van de advokaat staat nu ter diskussie. De advokaten erkennen dat er zich een etische diskussie aandient, maar weigeren om zich te binden aan een codex van etische regels. "Een advokaat wil zich niet laten opsluiten in een etisch carcan', zegt Michel Van Doosselaere, deken van de Belgische nationale orde van advokaten, in een exclusief gesprek met de redaktie.