Advertentie
Advertentie

Inleiding

Van de 12 Seveso-bedrijven die Oost-Vlaanderen op dit ogenblik op zijn grondgebied telt, staat de helft op het grondgebied van de stad Gent. Vijf andere Seveso-bedrijven liggen langs de linkeroever van de Schelde in Beveren en één ligt langs het kanaal Gent-Terneuzen in Evergem. Met de aanwezigheid van dergelijke bedrijven moet in de organizatie van de rampenplannen ernstig rekening gehouden worden. Ondanks een aantal kleine hiaten in de Seveso-wet, kunnen de bijzondere risico's van dergelijke bedrijven goed ingeschat worden. Voor de door VLAREM I vergunningsplichtige of meldingsplichtige bedrijven geldt hetzelfde. Maar daarbuiten is er nog een aanzienlijke schemerzone. Ongeveer 1.100 Gentse bedrijven vallen onder geen enkele meldingsplicht. Tot ongenoegen van de brandweer die vreest ooit met onaangename verrassingen te worden gekonfronteerd.