Advertentie
Advertentie

Inleiding

Een stad beweegt op de golven van de geschiedenis. Historicus Herman Balthazar, die goeverneur is van Oost-Vlaanderen, ziet voor zijn historische hoofdstad, die bekender is dan zijn provincie, - maar ook voor de andere grote steden in ons land - de rol nu en voor de toekomst liggen in de dienstensektor. De stad moet zijn funkties versterken. En de gemeenschapsfunkties moeten versterkt worden in de stad en niet verder uitdeinen over de Vlaamse vlakte.