Advertentie
Advertentie

Inleiding

Openbaarheid van bestuur is niet hetzelfde als openheid bij het besturen. Met de openbaarheid kan het best wettelijk allemaal in orde zijn zonder dat er van enige openheid sprake is. De hoorzittingen die nu bijna wekelijks in Gent gehouden worden, dwingen wel tot openheid. Het zijn rechtstreekse gesprekken tussen het schepenkollege dat bestuurt en de burger, dit is rechtstreekse demokratie; de rest van de demokratie verloopt indirekt via de gemeenteraad.