Advertentie
Advertentie

Inleiding

Is het aktuele OCMW-aanbod afgestemd op de meest kansarmen? Op een zo scherp gestelde vraag is het antwoord negatief. Maar dit antwoord moet genuanceerd worden en bekeken tegen de achtergrond van de vraag. Uitgangspunt voor de werking van het OCMW is immers de waardigheid van ieder mens. Die waardigheid helpen verwezenlijken, vergt evenwel een andere aanpak dan de verschuivingen die zich thans voordoen in de sociale sektor. Voldoet de realizatie niet, de diskussie over de menselijke waardigheid blijft toch wezenlijk en nadrukkelijk aanwezig, aan die autonome waarde wordt niet getornd.