Advertentie
Advertentie

Inleiding

Vlaanderen bouwt momenteel in ijltempo komposterings- installaties,zodat binnen hooguit twee jaar het gros van het Vlaams organisch huisvuil en groenafval zal omgezet worden in hoogwaardige kompost. Dat globale organische afval kan op zowat 700.000 ton per jaar geschat worden, waarvan zo'n 400.000 ton eind '95 al in kompost zal omgezet worden. Dit levert dan ongeveer 180.000 ton kompost op jaarbasis op van een kwaliteit die ruim voldoende is om vlot afgezet te worden in de land- en tuinbouwsektor.