Advertentie
Advertentie

Inleiding

De producenten van holglas, glazen verpakkingen, kunnen op beide oren slapen. Het groene imago dat aan dit verpakkingsmateriaal kleeft, voorspelt een mooie toekomst voor dit soort verpakking. Ten minste indien de kakofonie aan verschillende ecologische wettelijke regelingen voor verpakking in Europa op eenzelfde grondtoon wordt gestemd. Maar wat maakt dit amorfe en doorschijnende materiaal dan zo milieuvriendelijk ? "Het is volledig recycleerbaar', zegt de holglasindustrie. In teorie, want de praktijk toont dat er nog een aanzienlijke weg is af te leggen eer de holglassektor dit zal kunnen waarmaken.