Inleiding

De Belgische leasingmarkt trappelt ter plaatse. Dat blijkt overduidelijk uit de jongste marktanalyse van Rudy Boon en Alain Vervaet. Zijn de oorzaken marktverzadiging of ekonomische recessie? Dat is niet zo eenduidig te zeggen, stellen beide auteurs. Enerzijds weegt de recessie op de markt, anderzijds spelen ook wijzigingen in het investeringsbeleid van de ondernemingen, in de wetgeving inzake leasing en in het financieringsbeleid van de onderneming een belangrijke rol.