Inleiding

De leasingsektor blijft in beweging. Dit jaar zijn zowel op fiskaal vlak als op financieel-boekhoudkundig vlak nieuwe ontwikkelingen te signaleren. "Cross border leasing' lijkt de pas te zijn afgesneden, de nieuwe boekhoudkundige definitie van leasing zorgt van haar kant voor meer aansluitng bij de ekonomische realiteit en leasingwagens moeten voortaan verplicht geregisteerd worden op naam van de verhuurder.