Inleiding

De ruim 13.000 grootste Belgische vennootschappen hadden eind 1991 voor 128 miljard fr. met leasing gefinancierde vaste activa op de balans staan tegen 27 miljard voor de 124.000 kleine en middelgrote vennootschappen. Ondanks een stijging met bijna 24 procent ten opzichte van het boekjaar 1990 vertegenwoordigt leasing maar iets minder dan 5 procent van alle investeringen in vaste materiële activa bij de grote bedrijven en iets minder dan 4 procent bij de KMO's.