Advertentie
Advertentie

Inlichtingendiensten volgen de verkeerde

De niet-gouvernementele organisaties (NGO's) vormen geen bedreiging voor het bedrijfsleven. De Belgische inlichtingendiensten zouden zich integendeel beter toeleggen op het uitspitten van de wanpraktijken van welbepaalde Belgische bedrijven. Hun manifest gebrek aan aandacht voor mens en milieu vormt eigenlijk de grootste bedreiging voor het Belgische bedrijfsleven, stellen RUDY DE MEYER, DANNY JACOBS en WENDEL TRIO.