Inmarsat bouwde wereldwijd net voor mobiele kommunikatie

(tijd) - In juli 1979 werd in Londen een internationale organizatie voor mobiele kommunikatie, Inmarsat, met bescheiden middelen boven de doopvont gehouden. Ondertussen heeft Inmarsat een technische en commerciële doorbraak kunnen forceren: op dit ogenblik maakt de organizatie gebruik van acht satellieten, zijn er 22 aardstations in gebruik en 16 in opbouw, maken 6.500 bedrijven verspreid over 80 landen van de verschillende diensten gebruik en zijn 56 landen lid.