Inrichtende machten gematigd positief tegenover hervorming HOBU

(tijd) - De inrichtende machten staan positief tegenover de geplande hervormingen in het Hoger Onderwijs Buiten Universiteit (HOBU). Deze moeten echter geleidelijk worden ingevoerd. Er zijn immers te veel onbekenden, zeker inzake de financiering. Deze boodschap werd gisteren door de inrichtende machten verkondigd tijdens de hoorzitting van de onderwijskommissie van de Vlaamse raad. Die buigt zich over de hervorming van het HOBU. Hiervoor is een tweederde meerderheid noodzakelijk. De VLD gaat bij de besprekingen een konstruktieve oppositie voeren. De reorganizatie van het Hoger Onderwijs Buiten Universiteit sleept reeds een hele tijd aan. Probleem is dat voor het luik over het gemeenschapsonderwijs in het parlement een tweederde meerderheid noodzakelijk is. De Vlaamse regeringspartijen beschikken hier niet over. De VLD weigerde mee aan tafel te gaan zitten. Agalev bleek hiertoe wel bereid, maar zelfs met de Groenen komt de meerderheid enkele stemmen tekort. Die kunnen eventueel door de liberalen worden geleverd maar daarvan wou de CVP niet weten. Daarop sloot de Vlaamse regering de boeken. De CVP draaide echter bij waardoor de Vlaamse raad zich alsnog over de hervorming van het HOBU kan uitspreken. Ook de VLD is inmiddels bereid om konstruktief mee te werken. De gewijzigde voorstellen worden als een verbetering bestempeld, maar zijn nog onvoldoende. De VLD wacht de verdere bespreking af vooraleer een definitieve beslissing over haar houding te nemen.